Wykłady i panele

Emilia Grzęda
Błądzić to rzecz (nie)ludzka. Neurobiologia uczenia się a akceptacja błędów

Założenie, że błędy są złe leży u podstaw obecnego systemu edukacji systemowej. Już od najmłodszych lat w przedszkolach i szkołach nasze dzieci są ofiarami wszechobecnej „kultury błędu”, która indukuje stres, niszczy kreatywność, innowacyjne myślenie i skutecznie hamuje chęć podejmowania działań i eksperymentowania. Tymczasem zgodnie z odkryciami neurobiologii nasz mózg uczy się najskuteczniej wtedy gdy popełniamy błędy, wyciągamy z nich wnioski, podejmujemy kolejne próby, eksperymentujemy… Błąd i niepowodzenie wyzwalają chęć podejmowania nowych wyzwań, szukania właściwej drogi do rozwiązania problemów czy też pokonania przeciwności. W edukacji, której celem jest rozwój dziecka, a nie tylko zdanie najbliższego testu, błąd nie jest i nie będzie powodem do wstydu, a punktem wyjścia do dalszej, często fascynującej pracy. Moim marzeniem jest żeby słowa J. W. Goethego: „Błąd łatwiej dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi” były inspiracją dla Rodziców i Edukatorów, żebyśmy w swojej pracy z dziećmi skupili się na poszukiwaniu prawdy, a popełniane błędy  stały się sposobem na wspólne jej odkrywanie.


Pracownia K
Naturalne place zabaw
Czy to się w ogóle da? A co tą normą? Co zrobić, żeby naturalny plac zabaw był bezpieczny? Czy można stworzyć publiczny naturalny plac zabaw? Dlaczego takie miejsca są nam potrzebne?


Justyna Odrzykoska
Edukacja przyrodnicza w publicznych przedszkolach – czy jest ona możliwa?
W jaki sposób jest prowadzona edukacja przyrodnicza? Jak powinna być prowadzona aby zaciekawiła dzieci w każdym wieku? Czy jest możliwe prowadzenie warsztatów przyrodniczych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi?. Będzie też trochę porównań pomiędzy placówkami będącymi w edukacji systemowej i alternatywnej.


Katarzyna Dworaczyk
O dziecięcej kreatywności, motywacji i współpracy oraz jak to schrzanić.
Mój wykład to opowieść o tym, co mówimy i jaką lawiną spływa to na dziecięcy umysł oraz o tym, jak przekłada się to na późniejsze wybory, a wszystko na podstawie własnych doświadczeń i ilustrowane własnymi grafikami.


Anna Andrykowska
Wspieranie naturalnego rozwoju małego dziecka w podejściu Emmi Pikler
Prezentacja ma na celu zapoznanie słuchaczy z podstawowymi filarami podejścia Emmi Pikler do wspierania rozwoju małego dziecka, jakimi są: komunikacja oparta na szacunku, budowanie relacji w pielęgnacji, naturalny rozwój ruchowy i wolna zabawa.


Paulina Gryc
Jak wykorzystać wyobraźnię i wrażliwość dziecka na otaczający świat?
Za pomocą sztuki. Wychowanie przez sztukę to kreatywność, poczucie alternatywy, wolność w myśleniu, kreowanie własnej rzeczywistości oraz dostęp do marzeń i snów. Inspirację czerpię z takich dziedzin pedagogiki jak wychowanie estetyczne i wychowanie przez sztukę. Dokładając do tego swoją wrażliwość i filtry, którymi widzę świat, tworzę własne pomysły na stymulowanie kochanej przeze mnie dziecięcej fantazji.


Małgorzata Joanna Moszyk
O poszukiwaniu „nowej szkoły”, poznaniu ucznia i odnalezieniu nowego miejsca w przestrzeni edukacji alternatywnej. New School​​ w teorii i praktyce.
Podczas wykładu opowiem o tym, czego praca w nowej szkole mnie nauczyła i czego dowiedziałam. Powiem o roli nauczyciela- wychowawcy-pedagoga, przybliżę nauczanie metodą projektów na podstawie moich doświadczeń. Ponadto chciałabym opowiedzieć o tym w jakich aspektach  moje konwencjonalne  nauczycielskie przygotowanie mnie zawiodło.  Chciałabym również z refleksją odnieść się do tej koncepcji, której częścią jestem teraz, bo mimo wielu zalet widzę  także zagrożenia i wiele ważnych pytań.


Kamila Jakimowicz
Kreatywność – Jak ją wspierać i jak nie przeszkadzać
98% dzieci w wieku 5 lat ma potencjał do bycia geniuszem. Są kreatywne, ciekawe świata, potrafią zmieniać sposób myślenia w zależności od napotykanych problemów, mają otwarty umysł. Co takiego się dzieje się, że po 15 latach jedynie 10% tych dzieci nadal posiada ten potencjał?Jak zachowania rodziców, opiekunów, nauczycieli mogą wpłynąć na rozwój kreatywności? Co jako rodzice oraz nauczyciele możemy zrobić?


Panele

Panel wydawniczo-autorski

O pomyśle na edukację Kena Robinsona i edukacji domowej Andre Sterna
Prowadzący: Aleksander Baj
Chcę powiedzieć, co w ideach Kena Robinsona i André Sterna jest dla nas najbardziej wartościowe, godne rozpowszechniania i możliwe do zastosowania w stosunku do naszych dzieci i do edukacji w Polsce.


Wyzwania dla dorosłych w szkole demokratycznej
Prowadząca: Anna Mazek
Opierając się na Jesperze Juulu chcę powiedzieć o tym, że praca w szkole demokratycznej wymaga dużej dojrzałości i takich umiejętności deficytowych w naszym społeczeństwie jak: osobista komunikacja, umiejętność mówienia nie, umiejętności przywódcze (w nowoczesnym ujęciu), dbanie o siebie i o swoje potrzeby oraz umiejętność zdrowego bycia w konflikcie itd.


Kraina uważności
Prowadząca: Agnieszka Pawłowska
Opowiem o Krainie Uważności, czyli o serii siedmiu książek dla dzieci w wieku 4-9 lat. Każda z pozycji w sposób przyjazny i przystępny dla dziecka, a przy okazji również bardzo przydatny dla rodzica, przybliża kolejne aspekty uważnego życia: radzenia sobie z emocjami, w tym ze złością i ze strachem, uważnego obserwowania świata, uważności w ruchu, uważnego jedzenia, samoakceptacji i uważnej komunikacji. Pięknie ilustrowana seria zachęca do tego, by poznać bliżej techniki przydatne zarówno dorosłym, jak i dzieciom.


Katarzyna Dworaczyk opowie o swojej, ilustrowanej własnymi grafikami,  książce  pt. Wszystko, co jest teraz, zaczęło się tam – polsko-angielska ilustrowana książka pamiętania siebie


System Wewnętrznej Rodziny
Prowadząca: Justyna Owsińska


Panel o zmianach w systemie
Zmiany są możliwe, tylko spójrzcie, Rola lidera i praca zespołowa w procesie wprowadzania zmian, Przyjazna uczeniu się przestrzeń szkoły
Prowadzące: Marta Czapińska, Magdalena Sulińska, Monika Skorykow
Opowiemy o najlepszych praktykach z wybranych polskich szkół – zarówno publicznych jak też społecznych, prywatnych i demokratycznych. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak uczyć projektowo, jak przybliżać tajniki matematyki w kuchni, jak rozwijać w młodych ludziach poczucie odpowiedzialności za siebie, za innych, za świat… jak uczyć poprzez sztukę, zabawę, sport – czyli właśnie tak, jak najlepiej uczy się mózg. W naszych szkołach dzieje się dużo dobrego – zapraszamy do zobaczenia tego wszystkiego w naszym edutankowym kalejdoskopie. Ponadto będzie o roli lidera  i pracy zespołowej w procesie wprowadzania zmian a także o tym jak stworzyć przestrzeń przyjazną nauce, czyli o tym, że szkoła nie musi wyglądać jak poczekalnia w przychodni.

Reklamy