Warsztaty

Katarzyna Dworaczyk
Akcja – mini mediacja – czyli jak możemy być częścią rozwiązania, zamiast częścią konfliktu

Jest to warsztat, na który zapraszamy nauczycieli, trenerów, wychowawców, rodziców, dziadków, baby-sitterów, nianie… Zależy nam, by wyposażyć dorosłych w takie narzędzia, które sytuacje konfliktowe przetransformują we współpracę, a kontakt między rozmówcami, mimo różnic zdań czy wieku, będzie zbudowany na zrozumieniu, zaufaniu i szacunku. Model, z którego korzystamy jest prosty, choć nie zawsze łatwy (szczególnie, gdy ciśnienie już podskoczyło). Główną podstawą metodyczną warsztatu stanowi Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga. Moja praca opiera się o ten światopogląd.
Krzyczące na siebie, zaczepiające się dzieci, prawdopodobnie chcą być wysłuchane i zrozumiane. Czy osiągną to w ten sposób? Raczej nie. Znajdziemy alternatywę. Energia, którą zjada złość, bezsilność lub frustracja, może popłynąć w kierunku szukania sposobu, jak dostać to, co jest dla nas w danym momencie ważne. Przyjrzymy się temu, co można zrobić, byśmy szli na rozmowę zamiast na wojnę nie tylko to deklarując, ale naprawdę w tym kierunku idąc. Zobaczymy, jakie znaczenie w konflikcie ma usłyszenie siebie nawzajem i w jaki sposób wspiera to znalezienie porozumienia.
Mini mediacje przydadzą się wychowawcom i rodzicom, znajdą zastosowanie w szkołach, przedszkolach, na placach zabaw, na koloniach, w instytucjach wszelkich i mają na celu wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętność konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
Dzięki mini mediacjom dzieci m.in: przyzwyczajają się do szukania rozwiązaniach zamiast winnych; uczą się usłyszeć nawzajem swoje potrzeby, zamiast krzyczeć, by ich „było na wierzchu”; wypowiadając swoje pomysły, które są brane pod uwagę i realizowane, budują pewność siebie; stają się bardziej odpowiedzialne i chętniej przestrzegają ustaleń, które tworzą/ współtworzą; w szkole, następnie na studiach, w pracy i w domu będą odważniejsze w proponowaniu strategii, bardziej chętne do wsłuchania się w potrzeby innych, otwarte na wielość rozwiązań. Przy okazji opiekunowie, rodzice, pedagodzy mają więcej radosnego czasu – z dziećmi, dla siebie, innych.


Agnieszka Pawłowska
Uważność w edukacji – wymysł, moda czy rzeczywiste wsparcie dla uczniów i nauczycieli?

Czym jest uważność i z jakiego powodu tak wiele ostatnio się o niej mówi? Jakie ma realne przełożenia na nasze życie? Jaki jest jej związek z edukacją? Czy czas przeznaczony podczas lekcji na praktykę uważności nie jest czasem straconym? Jakie korzyści uważność może dać uczniom i nauczycielom?
Zapraszamy na spotkanie, które ma na celu przybliżenie odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące uważności w edukacji. Przyjrzymy się realnym efektom, jakie, pod wpływem praktyki uważności, osiągają szkoły w różnych częściach Świata, w tym także w Polsce. Doświadczymy również na sobie krótkiej praktyki, łatwej do wykorzystania na co dzień.


Teresa Piszczała-Nowak
Dorosły jak latarnia morska
Seminarium jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób mądrze towarzyszyć dzieciom, aby być dla nich oparciem, a jednocześnie działać z poszanowaniem ich godności. Opiekując się dziećmi i wychowując je, w ogromnej mierze bazujemy na własnych doświadczeniach w tym obszarze. Opierając się na tym, co nam się podobało, co nam służyło, staramy się powielać te działania i zaniechać tych, które dla nas jako dla dzieci były destrukcyjne. Takie podejście do procesu wychowania, oparte na powielaniu lub negacji, daje nam niewielką szansę na stworzenie w naszych rodzinach lub klasach zupełnie nowej, pożądanej przez nas jakości.
Prowadząc seminarium o mądrym przewodnictwie dorosłych, zależy nam na tym, aby skłonić Państwa do refleksji nad tym, jakie wartości chcielibyście Państwo zaszczepić w dzieciach, a potem podzielić się wiedzą na temat tego, co w tej kwestii skutecznie działa oraz jak budować autorytet w czasach, w których tyle się mówi o kryzysie autorytetów. Podobnie jak w przypadku wszystkich seminariów FamilyLab, uwaga zwrócona będzie na nas – dorosłych. Spotkanie będzie dobrą okazją do zastanowienia się nad tym, do czego my, dorośli, jesteśmy potrzebni dzieciom, co cennego możemy wnieść w ich życie, a czego lepiej unikać, żeby im nie zaszkodzić.
„Większość rodziców, którzy poddają swoje zachowanie głębszej refleksji, dochodzi do wniosku, że pięćdziesiąt procent tego, co mówią do dzieci, jest zupełnie zbyteczne albo służy tylko utrzymaniu ich dobrego mniemania o sobie jako rodzicach. Obraz, jaki nosicie o sobie jako matka lub ojciec, jest bardzo ważny dla Was, dla Waszego samopoczucia i tego, jak patrzycie na innych ludzi, ale nie ma żadnego znaczenia dla Waszych dzieci.
Przewodnictwo w rodzinie nie polega na tym, żeby być lubianym, tylko żeby mieć realny wpływ na życie dzieci.”
Jesper Juul


Anna Mazek
Jestem OK taki, jaki jestem – o budowaniu poczucia własnej wartości u dzieci
Coraz częściej mówi się, że to poczucie własnej wartości jest fundamentem zdrowia psychicznego i szczęśliwego życia. Zapraszamy na seminarium poświęcone temu zagadnieniu. Zajęcia są wprowadzeniem do zagadnienia poczucia własnej wartości i pewności siebie u dzieci od 0 do 13 lat. Warsztat dla rodziców stawiających sobie pytania jak rodzi się poczucie własnej wartości u dzieci i co je buduje, a co rujnuje;  jak można wspierać wzrost poczucia własnej wartości oraz jak wpływa na dziecko poczucie własnej wartości rodziców.
Udział w seminarium da Ci możliwość zgłębienia zagadnienia poczucia własnej wartości i uzyskania wskazówek jak wpierać jego rozwój u swoich dzieci.


dr Emilia Grzęda
Laboratorium DIY
Inspirujący i Interdyscyplinarny warsztat dla Nauczycieli, Pedagogów, Opiekunów i Rodziców. Celem warsztatu jest poznanie przez uczestników metody wielozmysłowego poznawania i doświadczania otaczającego świata, która rozwinie i zaspokoi ciekawość poznawczą dzieci i młodzieży. Prezentowana metoda jest oparta na aktualnych neurobiologicznych doniesieniach naukowych opisujących skuteczną edukację przyjazną naszemu mózgowi. Zaprezentuję przykład edukacji, gdzie zadania dla każdego uczestnika zmieniają się w przygodę odkrywania, poznawania, tworzenia i działania. Uczestnicy poczują się jak prawdziwi Naukowcy (efekt WOW gwarantowany), wykonamy kilka eksperymentów, sformułujemy wnioski na podstawie własnych obserwacji, oraz odkryjemy możliwości wykorzystania przedmiotów codziennego użytku i produktów spożywczych do wykonania fascynujących eksperymentów przyrodniczych. Zapraszam na przygodę z edutainment-em.


Natalia Minge
Czy agresja jest czymś z czym powinniśmy prowadzić wojnę? Czy w ogóle powinniśmy się jej bać?
Podczas warsztatów zastanowimy się nad czym, skąd bierze się agresja wśród dzieci, co ona oznacza, a także co możemy zmienić w sobie i otoczeniu dzieci, by było jej możliwie najmniej.


Anna Andykowska
Jak towarzyszyć małemu dziecku w odkrywaniu świata i rozwoju osobowości w autonomii, szacunku i w zgodzie z naturą?
Warsztat ma na celu pogłębić rozumienie naturalnego rozwoju i perspektywy życiowej małego dziecka (0-3lata). Będzie połączeniem doświadczeń, eksperymentów, dyskusji i wrażeń opatrzonych wiedzą na temat naturalnego rozwoju przekazaną przez Emmi Pikler.


Marta Jermaczek Sitak
Granice bliskości, granice lęku…
Chciałabym porozmawiać o tym, co utrudnia dzieciom (i dorosłym) kontakt z przyrodą, swobodną zabawę na świeżym powietrzu. Weźmiemy na warsztat nasze obawy, lęki, fobie, bariery prawne i instytucjonalne. Boimy się tego, co może spotkać dziecko w kontakcie z przyrodą. Może spaść z drzewa, wpaść do wody, zgubić się. Może spotkać dzikie zwierzęta. Może zostać użądlone, ugryzione, może złapać kleszcza i zarazić się jakąś chorobą, może zjeść coś trującego. Boimy się oceny i odpowiedzialności, gdy ktoś uzna, że nasze „biegające luzem” dzieci są zaniedbywane. Problem wydaje się jeszcze poważniejszy, gdy mamy pod opieką grupę dzieci w przedszkolu czy szkole… Z drugiej strony mamy wiele wątpliwości dotyczących destrukcyjnego wpływu dzieci na przyrodę. Czy można pozwalać dziecku na deptanie trawy, łamanie gałęzi, budowanie domku na drzewie… a jeśli chwyta owady, łapie zwierzęta, może niektóre z nich są pod ochroną? Gdzie i jak wyznaczyć granice? Zapraszam na warsztat wszystkich zainteresowanych pogłębieniem refleksji na te tematy, rozpoznaniem związanych z tym emocji i potrzeb, dyskusją nad rozwiązaniami.


Justyna Owsińska
Empatia dla NIE
Na warsztacie przyjrzymy się sytuacjom, w których ktoś odmawia spełnienia naszej prośby. Co się wtedy z nami dzieje? Z naszymi pragnieniami i myśleniem o rozmówcy i samym sobie? Czy radosne przyjmowanie NIE stanowi dla nas wyzwanie? Na czym koncentruje się wtedy nasza uwaga? Czy jest to może ten jeden z momentów, kiedy myślisz że to całe NVC nie działa? Co słyszysz w NIE? Odrzucenie i odmowę czy pośredni wyraz uczuć i potrzeb? Na warsztacie zobaczysz jak Porozumienie bez Przemocy pomaga zobaczyć to co może kryć się za czyimś NIE a także co stoi za tym jak Ty reagujesz na odmowę. I co z tym wszystkim zrobić żeby zachować kontakt i dojść do porozumienia.


Pauliny Gryc
O wyobraźni dziecka
Jak wykorzystać wyobraźnię i wrażliwość dziecka na otaczający świat? Za pomocą sztuki. Wychowanie przez sztukę to kreatywność, poczucie alternatywy, wolność w myśleniu, kreowanie własnej rzeczywistości oraz dostęp do marzeń i snów. Inspirację czerpię z takich dziedzin pedagogiki jak wychowanie estetyczne i wychowanie przez sztukę. Dokładając do tego swoją wrażliwość i filtry, którymi widzę świat, tworzę własne pomysły na stymulowanie kochanej przeze mnie dziecięcej fantazji.


Katarzyna Mitschke
O nadużywaniu
Warsztat o dbaniu o siebie podczas pracy z dziećmi. O priorytetach – czy wiemy, jakie mamy? Jakie są tego konsekwencje? Czy – i jak – modelujemy bycie w kontakcie ze sobą, swoimi potrzebami, marzeniami, granicami. O nadużywaniu się – jak to robimy, jak zauważać, że naruszamy własną integralność i jak to wpływa na naszą pracę.

Reklamy